Radionice socijalnih veština2019-04-08T15:00:01+00:00

Project Description

Radionice socijalnih veština

Online zakazivanje tretmana

Socijalne veštine

Online zakazivanje tretmana

Radionice socijalnih veština

Namenjene su deci
– predškolskog uzrasta (4 do 6 godina)
– školskog uzrasta (7 do 15)
Koje imaju poteškoće u ostvarivanju interakcije i kontakta sa drugima i koja nisu ovladala veštinama
socijalne kompetencije.

Socijalna kompetencija odnosi se na našu sposobnost da prepoznajemo i regulišemo emocije, na
poznavanje i razumevanje okruženja u kojem živimo i na usvojene socijalne veštine. Dobro razvijene
veštine pomažu deci da budu sigurna i zadovoljna.

Rad sa decom organizovan je u malim grupama. Radionice se održavaju jednom nedeljno trajanju od 1h.

Kroz radionice deca će imati mogućnost da kroz interakciju sa drugima nauči kako da sarađuje,
da deli, poštuje pravila i da pomaže drugima. Kako da savlada komunikaciju,  interakciju, strpljenje i razumevanje osećanja…

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.