Logopedski tretman2019-04-07T09:04:01+00:00

Project Description

Logopedski tretman

Online zakazivanje termina

Logopedski tretman

Online zakazivanje termina

Logopedski tretman

 Podrazumeva identifikaciju, prevenciju i tretman govorno jezičkih poremećaja.
Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece pa je važno da se roditelji na vreme obrate za pomoć.

Stepen oštećenja govora je različit i kreće se od alalija (stanje potpune nerazvijenosti govora), razvojna disfazija (stanje koje karakterišu izrazite leksičke i gramatičke teškoće), disleksija (teškoće sa čitanjem), disgrafija (teškoće sa pisanjem) i mucanje (poremećaj ritma i tempa govora).

Osnovni pokazatelji da je vašem detetu potreban logoped su:

  • nerazvijenost jezičkih strukutura
  • problemi u izgovoru većeg broja glasova
  • problemi u verbalnom pamćenju
  • nepravilno upotrebjlavanje gramatičkih oblika
  • teško verbalno izražavanje

Tretman podrazumeva primenu razičitih intervencija u ciju stimulacije govorno jezičkog razvoja kao i socioemocionalnog razvoja.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.