Grupna psihoterapija2019-04-07T08:52:41+00:00

Project Description

Grupna psihoterapija

Online zakazivanje termina

Grupna psihoterapija

Online zakazivanje termina

Grupna psihoterapija

Veoma delotvoran i koristan oblik psihoterapije. Pomaže ljudima da prevaziđu međuljudske izazove tako što su zajedno sa osobama koje imaju slične dileme i brige. Osećaj da razumete i da vas drugi razumeju, važan je deo procesa rasta. Terapija je usmerena na interakciju među članovima grupe, pa je posebno prikladna za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima, problem sa poverenjem, samopouzdanjem, intimnošću…

Grupna psihoterapija kijentima pruža priliku da:

  • Prime i pružaju podšku i fidbek
  • Poboljšaju interpersonalne odnose i komunikaciju
  • Eksperimentišu sa novim interpersonalnim ponašanjima
  • Iskreno i direktno govore o osećanjima
  • Steknu uvid u svoje misli,osećanja i ponašanja drugih ljudi
  • Poboljšaju samopouzdanje, sliku o sebi i samopoštovanje
  • Ostvare ličnu promenu unutar grupe, uz očekivanje da će naučeno preneti na spoljašnji život

Grupna psihoterapija, kao i svaki drug oblik rada na sebi zahteva, kontinuitet i redovnost, kao i poštovanje privatnosti drugih članova grupe.

U radu sa grupom koristi se psihodrama kao psihoterapijski modalitet.

Psihoterapijska grupa broji najčešće između 5 do 10 članova i članica.

Grupe se odvijaju jedanput nedeljno u trajanju od dva i po sata.

Pre ulaska u grupu svaki član i članica prolaze individualni razgovor.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.