Grupna psihoterapija

Radionice socijalnih veština

Namenjene su deci
– predškolskog uzrasta (4 do 6 godina)
– školskog uzrasta (7 do 15)
Koje imaju poteškoće u ostvarivanju interakcije i kontakta sa drugima i koja nisu ovladala veštinama
socijalne kompetencije.

Socijalna kompetencija odnosi se na našu sposobnost da prepoznajemo i regulišemo emocije, na
poznavanje i razumevanje okruženja u kojem živimo i na usvojene socijalne veštine. Dobro razvijene
socijalne veštine pomažu deci da budu sigurna i zadovoljna.

Rad sa decom organizovan je u malim grupama. Radionice se održavaju jednom nedeljno trajanju od 1h.

Kroz radionice socijalnih veština deca će imati mogućnost da kroz interakciju sa drugima nauči kako da sarađuje,
da deli, poštuje pravila i da pomaže drugima. Kako da savlada komunikaciju,  interakciju, strpljenje i razumevanje osećanja…

2019-04-08T14:30:52+00:00

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.