Programi

Programi2019-04-07T09:11:38+00:00
2019-04-07T08:52:41+00:00

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija, kao i svaki drug oblik rada na sebi zahteva, kontinuitet i redovnost, kao i poštovanje privatnosti drugih članova grupe. U radu sa grupom koristi se psihodrama kao psihoterapijski modalitet.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.