O nama

O nama2019-04-09T08:18:11+00:00

Naš mali kutak

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • prevencijom, dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece;
  • psihoterapijskim i savetodavnim uslugama  roditelja, adolescenata i odraslih koji se suočavaju sa različitim problemima i poteškoćama u nekim od aspekata života.

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.