Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Terapija koja podrazumeva proces između terapeuta i kijenta, jedan na jedan. Odvija se u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju koje daje priliku klijentu da priča o iskustvima i mislima o kojima je teško pričati.

U psihoterapijskom procesu klijent istražuje svoja osećanja, verovanja i ponašanja radeći na važnim događajima, uspomenama i osobama iz
svoje prošlosti.

Uloga psihoterapeuta je da pruža podršku i razumevanje. Pomaže kijentu u sagledavanju problema iz razičitih perspektiva, ohrabruje ga
na preuzimanje odgovornosti i pronalaženju dovoljno dobrih rešenja za sebe.

Uz pomoć psihoterapeuta kijent razvija svoje kreativne potencijale i stiče nove veštine koje će mu doneti kvalitetniji život, kako na ličnom i
porodičnom tako i na profesionalnom planu. Postaje spremniji za suočavanje sa izazovima u svim aspektima svog života.
Psihoterapijska seansa se odvija jednom nedejno u trajanju od 1h u dužem vremenskom periodu, a u skladu sa interesima klijenta mogu biti i češći.

2019-04-07T08:36:31+00:00

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.