Početna2019-04-09T07:45:34+00:00

Mali kutak

Bavimo se dečijim razvojem, prevencijom, dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata. Tako i unapređenju mentalnog zdravlja.

Naši programi
Rani razvoj
Socijalne veštine
Defektološki tretmani
Psihoterapija
Razvoj kreativnosti

Rani razvoj dece

Najnovija istraživanja pokazuju da je razvoj u prvim godinama života deteta od nemerljivog značaja za zdravlje, učenje i postignuća za ceo život.

2h – tri puta nedeljno 

Sat vremena – 5 puta nedeljno

45 minuta – dva puta nedeljno

Rezervišite termin

Programi

2019-04-07T08:52:41+00:00

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija, kao i svaki drug oblik rada na sebi zahteva, kontinuitet i redovnost, kao i poštovanje privatnosti drugih članova grupe. U radu sa grupom koristi se psihodrama kao psihoterapijski modalitet.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.